Константинов: Материалите на ЦИК не се съхраняват като ценни книжа