Очакват се резултатите от частичните избори в няколко общини