Моментът на истината в „Женени от пръв поглед” (26.05.2015) - част 3