2021 през призмата на COVID-19. Ще изпратим ли пандемията в историята?