ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ЛИНЕЙКИ В ТРАФИКА: Първи тест на системата