Европейският омбудсман: ЕС рискува да стане съучастник в смъртните случаи мигранти в Средиземно море