Борисов: По-силен ЕС е в интерес и на глобалното сътрудничество