Обновиха с нови апарати за хемодиализа отделението в болница \"Канев\" в Русе