Директорите сами да избират фирмите, които доставят безплатните плодове и мляко на учениците