Митрофанова: Това е безпрецедентна неприятелска стъпка