Немците днес виждат капитулацията на Германия във Втората световна война като освобождение