Защо Министерството на здравеопазването отказва помощ от \"Капачки за бъдеще\"?