Приемането на еврото: Политически консенсус, но не и единодушие в обществото!