На Герена се играе така и се свири така. Но другаде се играе така, а не се свири така.