Има ли нужда от инвестиции в столичния градски транспорт?