Доц. Иван Иванов:COVID-19 ще еволюира като по-леко заболяване