Защо наличието на антитела не е достатъчно за издаването на сертификат