Акция срещу битовата престъпност стартира в Котел, има задържан