Извънредното заседание на парламента започна с почивка