Проф. Витанов: Намираме се на прага на критичните стойности