Проф. Станчев: През 2024 г. войната ще е на дронове