Проф. Хайрабедян: Хората с имунитет най-вероятно ще са носители на новите щамове