Учителката удря ученици с кошче за боклук по време на час