Мирчев: Ако ПП подходи разумно към втория мандат, е възможно правителство