Пламен Георгиев е подал молба до ВСС да бъде възстановен като прокурор