42 държави разрешиха да проведем избори на тяхна територия