Ако цените на газа продължат да растат ще има затворени предприятия