Социолог: ДПС отново може да стане непреодолим фактор