Докога ще продължи дистанционното обучение на учениците?