Горанов: Имаме опит, готови сме да водим битка с Оманския фонд