ГЛАСУВАНЕТО В ЧУЖБИНА: Тежки дебати преди ваканцията на депутатите