Колев: Закриването на българския културен клуб в Охрид беше очаквано