Държавните университети ще приемат с 8% по-малко студенти