Гол №222 за Камбуров, при това срещу любима жертва