За отношенията между София и Рабат и учредяването на Мароканско-българска търговска камара