Вандализъм, измами, разрушени пътища и недостиг на работници в софийските гробища