След 6-часов срив: Facebook, Instagram и WhatsApp възстановиха работа