Икономист: Дългите опашки пред магазини и бензиностанции оказват натиск за покачването на цените