След половин век - картина на Вукадинов заминава за Ватикана