Герасим Георгиев – Геро – той винаги е себе си, въпреки че сменя лицата