Основната версия за новите взривове в Иганово е саботаж