СТРАХ ОТ НОВИ ПАЛЕЖИ В ТЪРНАК: Хората от селото организират доброволни отряди за самозащита