2301 лв. са необходими за 4-членно домакинство в страната