„Всяка първа сряда“: Керана и Емил Марков в театрален тандем