Защо дете с травма на главата бе принудено да чака за регистрация