Защо се стига до ситуациите, в които болници връщат пациенти