ПРЕД NOVA: Говори майката на изоставеното тежко болно дете