Петков: Би било трагично да се откажем от втечнения газ