Цените на някои храни се покачват от началото на годината