ЛИПСА НА КАДРИ: Белодробната болница във Велико Търново предлага 3000 лв. залплата